Filologia polskiego języka migowego to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM)  oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. 

Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, których istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Absolwenci kierunku zdobędą kompetencje językowe, które umożliwią im podjęcie pracy wymagającej codziennego kontaktu z językiem migowym: w szkole, w urzędzie, w mediach, w organizacjach pozarządowych, w kulturze, w zawodach surdopedagoga, logopedy i psychologa specjalizującego się w pracy z niesłyszącymi. Umiejętność biegłego posługiwania się językiem migowym może być także wykorzystywana przez językoznawców, socjologów, historyków oraz kulturoznawców, których przedmiotem zainteresowań jest społeczność niesłyszących, ich język i kultura. Studia stanowią podstawę do zdobycia dalszych kompetencji w zakresie profesjonalnego tłumaczenia między PJM a polszczyzną.